4 А

БЕЛОРУССКИЙ  ЯЗЫК

Дата Тема урока Задания для выполнения Домашнее задание Примечание
21.04.20 Змяненнедзеясловауцяпiбуд.часу па асобах лiках(спражзнне) Правiла Пр.128;129,131,133-вусна. Пр130,132,134-пiсьм.    

БЕЛОРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Дата Тема урока Задания для выполнения Домашнее задание Примечание
21.04.20 М.Данiленка «Журка» Выраз.чытанне,пераказ    

РУССКИЙ  ЯЗЫК

Дата Тема урока Задания для выполнения Домашнее задание Примечание
20.04.20 Раздел «Предложение» Повествовательное, вопросительное, побудительное предложения. Восклицательное предложение. Главные и второстепенные члены предложения. Правило упр. 146, 147 письменно упр 145, 148 устно    

РУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА

Дата Тема урока Задания для выполнения Домашнее задание Примечание
20.04.20 Современная повесть – сказка. Л. Бессон «Артур и минипуты» Выразительно читать и пересказывать    

МАТЕМАТИКА

Дата Тема урока Задания для выполнения Домашнее задание Примечание
20.04.20 Урок 107 Умножение двузначного числа на двузначное число Правило № 1, 2, 5, 8, 9 письменно        
Дата Тема урока Задания для выполнения Домашнее задание Примечание
21.04.20   Урок 109 Умножение многозначного числа на двузначное число Правило № 1, 2, 3, 10, 9 письменно        

ЧЕЛОВЕК И МИР

“Мая Радзіма – Беларусь”

Дата Тэма ўрока Заданнi для выканання Заўвагі
21.04.20 “Багацце нашай краіны” стар. 115-120 1) Прачытай тэкст артыкула, разгледезедзь і суаднясі з тэкстам фотаздымкі на стар.115-119. 2) Пазнаёмся з матэрыялам рубрыкі “Карысна ведаць” на стар. 120 3) Вусна адкажы на пытанні 1,2,3,4 на стр. 121 4) Карыстаючыся фотаздымкам выканай практычныя заданні  на стар. 121. https://drive.google.com/file/d/1t8BWaYpLfaJL8zdcmTYR52tpkFLnUcpW/view?usp=sharing Заданне для праверкі засваення ведаў “ПРАВЕР СЯБЕ” гл. ніжэй.  

Правер сябе!

1. У якім становішчы апынулася наша краіна пасля Вялікай Айчыннай вайны?

1) У добрым, тамушто наша краінапавялічылася ў сваіхпамерах

2) У вельміцяжкім, тамуштобыліразбураны і спаленынашыгарады і вёскі

3) У вельмі добрым, тамуштонашыгарады і вёскібылібагатыя і прыгожыя

2. Што стала галоўным вырабам у развіцці народнай гаспадаркі?

1) Выраб машын

2) Выраб абутку

3) Выраб запалак

3. УякімгорадзевыпускаюццаМАЗы і трактары «Беларус»?

1) У Бабруйску

2) У Гомелі

3) У Мінску

4. Чым забяспечвае насельніцтва сельская гаспадарка?

1) Прадуктамі харчавання

2) Камбайнамі

3) Медыцынскімі прэпаратамі

5. У якіх горадах выпускаюцца аўтобусы для перавозкі пасажыраў?

1) У Жодзіна і Мінску

2) У Мінску і Лідзе

3) У Бабруйску і Гомелі

6. Для чаго выкарыстоўваюцца магутныя самазвалы?

1)  Для выконвання розных відаў работ на зямлі і для перавозу грузаў  у сельскай гаспадарцы

2)  Для збору з палёў  ураджаю збожжа і іншых сельскагаспадарчых культур

3)  Для працы ў кар’ерах па здабычы карысных выкапняў

7. Што займае значнае месца на беларускіх палях і завецца другім хлебам?

1) Кукуруза                2) Бульба               3) Буракі

8. Як у краіне дастаўляецца сыравіна для прадпрыемстваў, перавозяцца вырабленыя з яе тавары і прадукты?

1) Перавозяць пры дапамозе транспарту

2) Перавозяць пры дапамозе жывёлы

3) Пераносяць людзі

9. Для чаго выкарыстоўваюцца камбайны?

1)  Для выконвання розных відаў работ на зямлі і для перавозу грузаў  у сельскай гаспадарцы

2)  Для збору з палёў ураджаю збожжа і іншых сельскагаспадарчых культур

3)  Для працы ў кар’ерах па здабычы карысных выкапняў

10. З чаго атрымліваюць муку для булак і пячэння?

1) З пшаніцы

2) З жыта

3) З грэчкі

Перевести страницу